S-a lansat programul „Noua Casa 2023”. Iata ce trebuie sa stii

Programul „Noua Casă” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat.

În 2022, aproximativ 8600 de români au ales să achiziționeze o locuință prin programul Noua Casă.

Daca ai în plan să devii proprietar anul acesta, suntem aici pentru a te ajuta! Apelând la Golden Real Estate, poți găsi proprietatea mult visată și vei beneficia de asistență pe toată durata demersurilor.

Pentru anul 2023, plafonul pentru garantarea creditelor imobiliare în cadrul acestui Program este de 1,5 miliarde de lei.

Cine poate beneficia de programul Noua Casă?

Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)  la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;

b)  achiziționează în cadrul Programului o singură locuință, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;

c)  au calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.Ce condiții financiare trebuie îndeplinite pentru a beneficia de programul Nouă Casă?

Pentru a putea solicita acordarea unui credit bancar prin acest program, trebuie să aveți un avans de 5% din valoarea sumei solicitate, pentru sumele de până la 70.000 euro, sau un avans de 15% pentru sumele ce depășesc 70.000 euro. Valoarea maximă a creditului care poate fi garantat prin Noua Casă este de 140.000 euro.

Care sunt documentele necesare în dosarul de solicitare?

Conform informațiilor furnizate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, iată documentele pe care trebuie să le cuprindă dosarul de solicitare:

După aprobarea finanțării, banca transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, puse la dispoziție de către FNGCIMM și atașează în aplicație următoarele documente:

•  Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare și Promisiunea de garantare dacă este cazul;
•  Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum și al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/casatoriți, din copie certificată;
•  Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
•  Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnăturăprivată cu dată certă;
•  Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;
•  Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C;
•  În cazul acordării unei promisiuni de garantare, se atașează și promisiunea unilaterală de creditare emisă de către Bancă;
•  În cazul achiziționării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate din cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului și pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

Nu ezita să ne soliciți ajutorul pentru ca drumul tău spre a deveni proprietar să fie lipsit de griji!