Hale industriale, comuna Paulis

Paulis
5.200€
  • ID:P12474
  • Nr. camere:2
  • S. utila:1600.00 mp
  • S. construita:1700.00 mp
  • Nr. bai:2

ID P12474
Golden  Real Estate Lipova vă propune spre închiriere mai multe hale industriale situate în comuna Pāuliș, sat Barațca, județul Arad. Aceste hale însumează în totalitate o suprafață construitā de circa 1700 mp, amplasate și organizate dupā cum urmează: aceste hale sunt interconectate cu acces comun respectiv hala principalā având o suprafațā totalā de 600 mp utili.

Aceastā halā este dotata cu grupuri sanitare, vestiare, cabine de duș, bucātārie dotata și utilatā complect, birouri, salā de mese pentru o bunā funcționare a întregului ansamblu industrial. Imediat dupā aceastā halā este interconectatā lateral o altā halā de producție având o suprafață de 200 mp, din care se pătrunde într o halā de 60 mp utili care face corp comun cu hala principalā.

Aceste hale sunt deservite de 2 magazii având fiecare 60 mp utili. De asemenea aceastā proprietate mai deține o hală cu o suprafață totală de 250 mp utili dotatā cu instalații și sistem de aer comprimat, precum și cu toate utilitāțile pentru o bună desfășurare a activitāții de producție industrialā. Aceste hale sunt deservite de o clādire de birouri cu anexe și spații tehnice iar la etaj cu o unitate de cazare pentru personal cu o capacitate de cazare de circa 40 de persoane cu camere duble și individuale, fiecare cu baie cu duș și bucātārie proprie la nivel de 3.

Complexul mai are 2 parcāri de circa 120 auto, 2000 mp platou de beton, terase, spații verzi cu gazon, gril, terase acoperite rustice, și alte dependințe care pot fi puse la dispoziția locatarului dupā închiriere. Acest complex este construit cu ziduri foarte groase cu eficiențā termicā ridicatā, apā curentā, sistem propriu de canalizare cu pristere proprii, curent trifazat cu o putere de 250 KW și cu posibilitate de suplimentare, gresie și faianțā în suprafețele anexe și platou betonat, în hale geamuri și uși de termopan în tot complexul, sistem de încălzire propriu cu cazan de 200 KW combustibil solid (lemne, cārbune și peleți), instalație de climatizare cu turbosuflante și clime în birouri și camere, macarale și alte utilaje puse la dispoziție de locatar respectiv, motostivuitor, sistem de aer comprimat, tractoraș de tuns iarbā, etc.

Halele dupā cum au fost construite și proiectate de către proprietar pentru o bunā desfășurare a oricărui tip de activitate industrialā, respectiv sistem de încălzire cu turbosuflante, aer condiționat, rețea de apā și sistem electric care sā deservească halele de producție. Hala principalā are înălțimea de cca. 7 metrii și este prevāzutā cu macara. Halele au deservit diverse activitāți de producție industriale pentru diverse societāți cu tradiție și bonitate, respectiv automotive, logistica, organizare de șantier, birouri contabile și de management, locuri de cazare în comun, parcāri, bucātārii, cantinā etc., activitāți pentru care proprietarul poate în continuare garanta și pune la dispoziția locatorului aceste servicii la cel mai înalt nivel.

Se pot închiria atât individual cātre un locator, sau se poate închiria tot complexul cātre un singur locator. Pentru parcārile existente, locurile de cazare în comun, birouri, spații tehnice, sistem de încālzire/climatizare etc., prețurile se vor discuta/negocia ulterior închirierii.

Prețul de 3,25 euro/mp, negociabil.

Agent exclusiv Golden Real Estate.

Citeste mai mult
Apa
Canalizare
Daniela Tutudan
0371 546 700
Esti interesat de aceasta proprietate ?